مشکل smart در هارد

مشکل smart در هارد چگونه پدید می آید؟

S.M.A.R.T چیست؟ شاید شما هم هنگام روشن کردن کامپیوتر و یا لپ تاپ خود با پیغام S.M.A.R.T failure مواجه شده باشید! و یا شاید هنگامی که با سیستم خود مشغول…