مراقب خرابکاری افرار غیر متخصص باشید!

مراقب خرابکاری افرار غیر متخصص باشید!

کاری که افراد غیر متخصص با هارد شما میکنند در اکثر موارد باعث می شود اطلاعات شما برای همیشه نابود شود! در انتخاب مرکز  بازیابی اطلاعات هارد دقت نمایید! همانطور که در بخش دانش بازیابی اطلاعات و تجهیزات بازیابی اشاره شد علم این کار بسیار پیچیده و ابزارهای این حرفه بسیار...
ریکاوری اطلاعات نیازمند رعایت چند نکته است

ریکاوری اطلاعات نیازمند رعایت چند نکته است

رعایت نکردن بعضی از نکات باعث میشود که ریکاوری اطلاعات مشکل تر و یا غیر ممکن شود! متاسفانه زمانیکه هارد دیسک دچار مشکل میشود اکثر کاربران از روی کنجکاوی دست به آزمایشاتی روی هارد خود میزنند که این آزمایشات عموما باعث وخیم تر شدن وضعیت هارد میگردد. برای کسب...