نرم افزار تست هارد

نرم افزار تست هارد

نرم افزار تست هارد دیسک Disk Analyzer بهترین نرم افزار تست هارد نرم افزار تست هارد دیسک Disk Analyzer قادر است سطح هارد دیسک را سکتور به سکتور برسی نماید و وضعیت سلامت آن را بصورت گرافیکی نمایش دهد. این نرم افزار تست هارد محصول شرکت AceLab روسیه است (شرکت سازنده...