پارتیشن استایل چیست؟

پارتیشن استایل چیست؟

پارتیشن استایل چیست؟ همانطور که اکثر کاربران دنیای آی تی مطلع هستند، فضای موجود بر روی هارد دیسک را میتوان به چندین قسمت تقسیم کرد که این تقسیم بندیها پارتیشن بندی هارد نامیده میشود. برای تقسیم کردن فضای روی هارد دیسک یک سری قوانین وجود دارد که این قوانین در چارچوبی...