هزینه ریکاوری اطلاعات چگونه محاسبه میشود!

هزینه ریکاوری اطلاعات چگونه محاسبه میشود!

هزینه خدمات بازیابی اطلاعات هارد چگونه محاسبه میشود؟! هزینه بازیابی اطلاعات هارد  هزینه بازیابی اطلاعات هارد همواره اولین سوالی است که مشتری ها هنگام مراجعه به ما می پرسند. حقیقت این است که دستمزد متخصصین ریکاوری اطلاعات به نسبت دیگر متخصصین آی تی کمی بالاتر است. دلیل...