خدمات بازیابی اطلاعات

خدمات بازیابی اطلاعات

زمانیکه اسم بازیابی اطلاعات می آید اکثر کاربران به یاد نرم افزارهایی مثل Recovery My Files می افتند. این نرم افزار از ساده ترین و قدیمی ترین برنامه های بازیابی اطلاعات است که امکانات محدودی دارد. اما اینگونه نرم افزار ها تنها زمانی بکار می آیند که اطلاعات توسط کاربر...