ریکاوری اطلاعات نیازمند رعایت چند نکته است

ریکاوری اطلاعات نیازمند رعایت چند نکته است

رعایت نکردن بعضی از نکات باعث میشود که ریکاوری اطلاعات مشکل تر و یا غیر ممکن شود! متاسفانه زمانیکه هارد دیسک دچار مشکل میشود اکثر کاربران از روی کنجکاوی دست به آزمایشاتی روی هارد خود میزنند که این آزمایشات عموما باعث وخیم تر شدن وضعیت هارد میگردد. برای کسب...