بازیابی اطلاعات سرور

بازیابی اطلاعات سرور

بازیابی اطلاعات سرور بازیابی اطلاعات سرور یکی از پیچیده ترین کارها در دنیای بازیابی اطلاعات است. دلیل این پیچیدکی این است که سرور ها اطلاعات را بصورت RAID ذخیره میکنند. مزیت این نوع ذخیره سازی این است که پهنای باند ذخیره سازی تا چندین برار افزایش می یابد. از آنجا که...