بازیابی اطلاعات سرور

بازیابی اطلاعات سرور

بازیابی اطلاعات سرور بازیابی اطلاعات سرور یکی از پیچیده ترین کارها در دنیای بازیابی اطلاعات است. دلیل این پیچیدکی این است که سرور ها اطلاعات را بصورت RAID ذخیره میکنند….