علم بازیابی اطلاعات را چگونه میتوان بدست آورد؟

علم بازیابی اطلاعات را چگونه میتوان بدست آورد؟

آموزش بازیابی اطلاعات هارد از آنجا که دانش ساخت هارد دیسک در انحصار چند شرکت است علوم بازیابی اطلاعات نیز در انحصار چند شرکت است که تعدادشان از انگشتان دست کمتر است. بدلیل پیچیدگی ساختار هارد دیسک کمتر شرکت هایی علاقه به سرمایه گذاری و ارائه خدمات فنی در این حوزه را...